TH | EN

นักลงทุนสัมพันธ์

> ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

> ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2561 16:37

Intraday Chart